Questioning History. Imagining the Past in Contemporary Art: Book Review

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TijdschriftImage & Narrative
Volume10
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2009

Citeer dit