Quickscan van de alternatieven, 30 blz., deelrapport van het rapport 'Een Stedelijk Fiscaal Instrumentarium'

Carine Smolders, Bruno Heyndels, Junior Burssens, Stijn Goeminne, Bram Mahieu

Onderzoeksoutput: Commissioned reportResearch

Originele taal-2Dutch
UitgeverijUnknown
UitgaveOnderzoeksopdracht Agentschap voor Binnenlands Bestuur
StatusPublished - 2012

Citeer dit