R&D, intersectoral and international knowledge spillovers and human capital: an empirical investigatio

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)487-505
Aantal pagina's19
TijdschriftEconomia Internazionale = International Economics
Volume53
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2000

Bibliografische nota

International economics, vol. 3, nr. 4, November 2000, pp 487-505

Citeer dit