Randvoorwaarden voor implementatie van BelRAI in België

Lara Vesentini, Liza Van Eenoo, Johanna De Almeida Mello, Dirk Vanneste, Els Devriendt, Nathalie Wellens, K. Milisen, Philip Moons, Johan Flamaing, Jurgen Berden, Bert Paepen, Christiane Gosset, Anja Declercq

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)72-72
Aantal pagina's1
TijdschriftTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume43
StatusPublished - 2014
Evenement35ste Wintermeeting van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie - BVGG - Oostende, Belgium
Duur: 2 mrt 20123 mrt 2012

Citeer dit