Rapid induction of systemic Th2-responses by intranasal instillation of ragweed pollen extract

M. Kamml, F. Alessandrini, S. Oeder, S. Gilles, D. Ernst, U. Kanter, C Schmidt-Weber, C. Traidl-Hoffmann, H. Behrendt, Jan Gutermuth

Onderzoeksoutput: Editorial

15 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5-5
Aantal pagina's1
TijdschriftExp Dermatol
Volume21
Nummer van het tijdschriftMarch
StatusPublished - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rapid induction of systemic Th2-responses by intranasal instillation of ragweed pollen extract'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit