Reacties op de onthulling van seksueel geweld - een literatuuroverzicht: Reactions to the disclosure of sexual violence - a literature review

Dagmar Stockman, Tine Vertommen, Lesley Verhofstadt, Katarzyna Uzieblo

Onderzoeksoutput: ArticleSpecialist

Samenvatting

Het meemaken van seksueel geweld leidt vaak tot het ontstaan van trauma’s of andere psychiatrische stoornissen (Jewkes, Sen & Garcia-Moreno,2002). Wanneer slachtoffers van seksueel geweld beslissen hun verhaal teonthullen, is de manier waarop omstaanders erop reageren van grootbelang voor hun welzijn (Campbel, Ahrens, Sefl, Wasco & Barnes, 2001;Campbell, 2005; Filipas & Ullman, 2001; Orchowski, Untied & Gydycz, 2013;Peter-Hagene & Ullman, 2014; Ullman & Filipas, 2001b). Deze bijdragebiedt een beknopt literatuuroverzicht van verschillende mogelijkeom gevingsreacties op de onthulling van seksueel geweld en de invloedervan op het slachtoffer. Daaraan voorafgaand staan we stil bij de definitieen de prevalentie van seksueel geweld.
Originele taal-2Dutch
Pagina's197-206
Aantal pagina's9
Volume29
Nee3
Specialist publicatieSysteemtherapie
StatusPublished - 2017

Citeer dit