Real-Time Charging Scheduling and Optimization of Electric Buses in a Depot

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)
146 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Real-Time Charging Scheduling and Optimization of Electric Buses in a Depot'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Engineering & Materials Science