Recalibrating categorisation: A semiological reading of Anne Carson’s Decreation

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Recalibrating categorisation: A semiological reading of Anne Carson’s Decreation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences