Recent trends in euthanasia and other end-of-life practices in Belgium

Kenneth Chambaere, Robert Vander Stichele, Freddy Mortier, Joachim Cohen, Luc Deliens

Onderzoeksoutput: Letter

90 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1179-1181
Aantal pagina's3
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume372
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 19 mrt 2015

Citeer dit