Reclassification of Staphylococcus jettensisas Staphylococcus petrasii subsp jettensis subsp nov and emended description of Staphylococcus petrasii.

Annelies De Bel, Petr Svec, P Petras, I Sedlacek, R Pantucek, Fedoua Echahidi, Denis Pierard, Peter Vandamme

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

9 Citaten (Scopus)

Samenvatting

xx
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4198-4201
Aantal pagina's4
TijdschriftIJSEM
Volume64
Nummer van het tijdschrift2014
DOI's
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reclassification of Staphylococcus jettensisas Staphylococcus petrasii subsp jettensis subsp nov and emended description of Staphylococcus petrasii.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit