Recombinant vector containing a sequence of a lipoprotein gene for the expression of nucleotide sequences

Pierre Cornelis (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: Patent

Samenvatting

UItvinders: P. Cornelis & R. Hamers
Originele taal-2English
StatusPublished - 1970

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Recombinant vector containing a sequence of a lipoprotein gene for the expression of nucleotide sequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit