Recommendation of RILEM TC 260-RSC: testing sorption by superabsorbent polymers (SAP) prior to implementation in cement-based materials

Didier Snoeck, Christof Schröfl, Viktor Mechtcherine

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

96 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-7
Aantal pagina's7
TijdschriftMaterials and Structures
Volume51
Nummer van het tijdschrift116
DOI's
StatusPublished - okt 2018

Citeer dit