Reconceptualising freedom and citizenship: Contextual responses towards its history, meaning and significance.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

Originele taal-2English
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Brussel
Begeleider(s)/adviseur
  • De Ruysscher, Dave, Co-Promotor
  • De Hert, Paul, Promotor
Plaats van publicatieBrussels
StatusPublished - 2015

Citeer dit