Recovery against mechanical actions

V.C. Li, A.R. Sakulich, H.W. Reinhardt, E. Schlangen, K. Van Tittelboom, D. Snoeck, N. de Belie, C. Joseph, D.R. Gardner, R.J. Lark, H. Mihashi, T. Nishiwaki

Onderzoeksoutput: Book

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
UitgeverijSpringer Netherlands
Aantal pagina's98
ISBN van elektronische versie978-94-007-6624-2
ISBN van geprinte versie978-94-007-6623-5
DOI's
StatusPublished - 2013

Citeer dit