Regional and fine-scale local adaptation in salinity tolerance in Daphnia inhabiting contrasting clusters of inland saline waters

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Regional and fine-scale local adaptation in salinity tolerance in Daphnia inhabiting contrasting clusters of inland saline waters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences