Regional groundwater flow modeling of the Geba basin, northern Ethiopia

Tesfamichael Tewolde, Florimond De Smedt, Kristin Walraevens, Solomon Gebresilassie, Hussien Abdelwasie, Miruts Hagos, Amare Kasa, J. Deckers, Kindeya Gebrehiwot

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

20 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)639-655
TijdschriftHydrogeology Journal
Volume25
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit