Relation between sugar-sweetened beverage consumption, nutrition and lifestyle in a military population

Patrick Mullie, Tom Deliens, Peter Clarys

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1335-1339
TijdschriftMilitary Medicine
Volume181
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit