Relationship between adherence to remote monitoring and patient characteristics: Observational study in women with pregnancy-induced hypertension.

Thijs Vandenberk, Dorien Lanssens, Valerie Storms, Inge M Thijs, Lotte Bamelis, Lars Grieten, Wilfried Gyselaers, Eileen Tang, Patrick Luyten

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummere12574
TijdschriftJMIR mHealth and uHealth
Volume7
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 2019

Citeer dit