Relationship between the lung clearance index and conductive and acinar ventilation heterogeneity.

Sylvia Verbanck, Manuel Paiva, Daniël Schuermans, Shane Wendy Hanon, Walter Vincken, A. Van Muylem

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)782-790
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of Applied Physiology
Volume112
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2012

Citeer dit