“Reliability and convergence validity of the Chronic Fatigue Syndrome Activities and Participation Questionnaire”.

J. Nijs, P. Vaes, Elke Van Hoof, N. Mc Gregor, K. De Meirleir

Onderzoeksoutput: Editorial

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)327-327
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Psychosomatic Research
Volume5
Nummer van het tijdschrift52
StatusPublished - 19 jun 2002

Bibliografische nota

Journal of Psychosomatic Research 2002; 52: 327

Citeer dit