Reliability and convergence validity of the chronic fatigue syndrome activities and participation questionnaire

J. Nijs, P. Vaes, Elke Van Hoof, N. Mc Gregor, K. De Meirleir

Onderzoeksoutput: Editorial

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)327
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Psychosomatic Research
Volume5
Nummer van het tijdschrift52
StatusPublished - 19 jun 2002

Citeer dit