Repair of symptomatic cartilage lesions of the knee The place of autologous chondrocyte implantation

Johan Vanlauwe, Frederik Almqvist, Johan Bellemans, Jean-Pierre Huskin, Rene Verdonk, Jan Victor

Onderzoeksoutput: Scientific review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)145-158
Aantal pagina's14
TijdschriftActa Orthopaedica Belgica
Volume73
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - apr 2007

Citeer dit