Representing the Past in Photomontage: John Heartfield as a Visual Historian

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)154-172
TijdschriftModernist Cultures
Volume3
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2008

Citeer dit