Reproducibility of left ventricular function measurements in rat using pinhole gated blood pool tomography.

Chris Vanhove, Philippe Franken, Tony Lahoutte, Kristoff Muylle, Axel Bossuyt

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Samenvatting

no abstract available
Originele taal-2English
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Nuclear Medicine
Volume44
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - mei 2003
EvenementUnknown - Stockholm, Sweden
Duur: 21 sep 200925 sep 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reproducibility of left ventricular function measurements in rat using pinhole gated blood pool tomography.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit