Reproducibility over a 1-month period of 1H-MR spectroscopic imaging NAA/Cr ratios in clinically stable multiple sclerosis patients.

J. Mostert, Y. Blaauw, M.w. Koch, A.j. Kuiper, J.m. Hoogduin, Jacques De Keyser

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reproducibility over a 1-month period of 1H-MR spectroscopic imaging NAA/Cr ratios in clinically stable multiple sclerosis patients.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences