Research methods in quality and safety in emergency medicine

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)393-394
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Emergency Medicine
Volume30
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 1 dec 2023

Citeer dit