Voorbehouden bij mensenrechtenverdragen: bijdrage tot uitholling van vrouwenrechten in islamstaten

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

Een voorbehoud is een verklaring waarin een verdragsluitende partij aangeeft dat zij zich niet gebonden acht door een bepaald onderdeel van dat verdrag. Voorbehouden bieden aan staten de mogelijkheid om toe te treden tot een verdrag, zonder dat het gehele verdrag in werking treedt tussen henzelf en de overige verdragspartijen. Het huidige systeem is het resultaat van een langdurige zoektocht naar een evenwicht tussen het behoud van de integriteit van verdragen en een ruime participatie. Een groot aantal staten maakt echter zeer verregaande voorbehouden bij mensenrechtenverdragen. De vraag stelt zich dan ook of het huidige systeem, waarbij een voorbehoud slechts de (stilzwijgende) aanvaarding behoeft van één andere verdragspartij, geschikt is voor mensenrechtenverdragen. Een uitstekend voorbeeld van deze problematiek is het grote aantal islamitische voorbehouden bij het Vrouwen­discriminatieverdrag, dat geleid heeft tot de uitholling van de rechten die erin vervat zijn.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)11-14
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Mensenrechten
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 30 jun 2011

Citeer dit