Resistance of concrete against combined attack of chloride and sulfate under drying-wetting cycles

Yanjuan Chen, Jianming Gao, Luping Gao, Xianghong Li

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

141 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Resistance of concrete against combined attack of chloride and sulfate under drying-wetting cycles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Chemistry