Resolving model inconsistencies using automated regression planning

Jorge Pinna Puissant, Ragnhild Van Der Straeten, Tom Mens

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Resolving model inconsistencies using automated regression planning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Engineering & Materials Science