Results of carotid artery stenting. Lessons learned in a belgian 'real world' practice

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Results of carotid artery stenting. Lessons learned in a belgian 'real world' practice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences