Retrograde Trans Bioprosthetic Aortic Valve His Ablation.

J. Rao, R. Casado-Aroyo, K. Wauters, Pedro Brugada

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

no abstract available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1262-1263
Aantal pagina's2
TijdschriftJ Cardiovasc Electrophysiol
Volume23
Nummer van het tijdschriftNovember
StatusPublished - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Retrograde Trans Bioprosthetic Aortic Valve His Ablation.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit