Reversing complete mechanical transzonal projections disruption during mouse in vitro follicle culture with unaltered oocyte competence

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

5 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reversing complete mechanical transzonal projections disruption during mouse in vitro follicle culture with unaltered oocyte competence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences