Review of Fischer, E. – Tell el-Far’ah (Süd). Ägyptisch-levantinische Beziehungen im späten 2. Jahrtausend v. Chr. (Orbis Biblicus et Orientalis, 247). Universitätsverlag Freiburg / Éditions Universitaires Fribourg, Fribourg, 2011

Vanessa Boschloos, Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article review

Samenvatting

This contribution is a critical review of Erika Fischer's monograph on the egyptianising ivories from the so-called Egyptian governor's residence at Tell el-Farah South (Israel).
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)69-72
Aantal pagina's4
TijdschriftBibliotheca Orientalis
VolumeLXX
StatusPublished - 2013

Bibliografische nota

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten

Citeer dit