Bespreking van O. MORÉTEAU, A. MASFERRER DOMINGO & K. A. MODÉER (eds.), Comparative Legal History [Research Handbooks in Comparative Law Series]. Londen: E. Elgar, 2019. ISBN 9781871955215, 175,5 GBP

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article review

Samenvatting

Bespreking van het Research Handbook Comparative Legal History dat bij E. Elgar verscheen in 2019.
Vertaalde titel van de bijdrageReview of O. MORÉTEAU, A. MASFERRER DOMINGO & K. A. MODÉER (eds.), Comparative Legal History [Research Handbooks in Comparative Law Series]. Londen: E. Elgar, 2019. ISBN 9781871955215, 175,5 GBP
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1394-1400
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Privaatrecht
VolumeLVI
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusPublished - 5 jul 2020

Keywords

  • rechtsgeschiedenis
  • Rechtsvergelijking

Citeer dit