Review of Setting the Watch: Privacy and the Ethics of CCTV Surveillance, by Beatrice von Silva-Tarouca Larsen

Francesca Menichelli

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Samenvatting

Book review
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)213-214
Aantal pagina's2
TijdschriftSurveillance & Society
Volume1/2
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Review of Setting the Watch: Privacy and the Ethics of CCTV Surveillance, by Beatrice von Silva-Tarouca Larsen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit