Review of Ström’s Globalization and Surveillance

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)207-208
Aantal pagina's2
TijdschriftSurveillance & Society
Volume20
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 15 jun 2022

Citeer dit