Review of: Timothy Brook, Mr. Selden's Map of China: Decoding the Secrets of a Vanished Cartographer, New York, Bloomsbury Press, 2013.

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article review

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)901-908
Aantal pagina's8
TijdschriftNuova Antologia Militare
Volume3
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 15 jun 2022

Citeer dit