Revisiting Rom Harré in Journal for the Theory of Social Behaviour

Luk Van Langenhove, allesoe christensen, fathali moghaddam

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)184-186
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal for the Theory of Social Behaviour
Volume51
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - jun 2021

Citeer dit