River flow simulation by WetSpa model in Hornad watershed, Slovakia.

Abdolreza Bahremand, Jan Corluy, Yongbo Liu, Florimond De Smedt, Jana Poórová, Lucia Velcická

Onderzoeksoutput: Editorial

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 2005

Bibliografische nota

Proceedings of Contactforum'Geodesy and Geophysics for the third millenium in Belgium', 13 october 2005, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel.

Citeer dit