Robustness Against Read Committed for Transaction Templates with Functional Constraints

Brecht Vandevoort, Bas Ketsman, Christoph Koch, Frank Neven

Onderzoeksoutput: Conference paper

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robustness Against Read Committed for Transaction Templates with Functional Constraints'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science