Robustness Against Read Committed for Transaction Templates with Functional Constraints

Brecht Vandevoort, Bas Ketsman, Christoph Koch, Frank Neven

Onderzoeksoutput: Conference paper

5 Citaten (Scopus)
Filter
Actief

Zoekresultaten