Roepen met schorre stem? Enkele reflecties bij het jaarverslag van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen (2011-2014)

Onderzoeksoutput: Article

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-8
Aantal pagina's8
TijdschriftPanopticon
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan 2017

Keywords

  • Toezicht op detentie
  • Gevangenis
  • Klachtrecht

Citeer dit