Role of calcium in the production of islet amyloid polypeptide precursors by rat islet beta cells

Onderzoeksoutput: Editorial

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)539-539
Aantal pagina's1
TijdschriftDiabetologia
Volume43
Nummer van het tijdschrift36th EASD
StatusPublished - 2000

Citeer dit