Role of connexin-related signalling in hepatic homeostasis and its relevance for liver-based in vitro modelling

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Role of connexin-related signalling in hepatic homeostasis and its relevance for liver-based in vitro modelling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology