Ruimte voor wonen. Trends en uitdagingen

Pascal De Decker, Michael Ryckewaert, Brecht Vandekerckhove, A. Pisman, Frank Vastmans, Marie Le Roy

Onderzoeksoutput: Book

Samenvatting

De ruimtelijke oppervlakte van Vlaanderen is beperkt. Wonen en bouwen zijn daarom aan een aantal bepalingen en beperkingen onderworpen. Daarom werd in 1997 het eerste Vlaamse strategisch ruimtelijke beleidsplan, het RSV1 - Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, goedgekeurd. Daarin werden de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor een termijn van tien jaar vastgelegd. Deze publicatie gaat in op uitdagingen inzake wonen waarmee Vlaanderen in de toekomst geconfronteerd zal worden. Ze is het resultaat van een grondig onderzoek en bevat een uitgebreide inventarisatie van relevante trends met een inschatting van wat die inhouden voor de komende ruimtevraag en ruimtebeslag. De tekst groepeert een aantal basiskaarten en -gegevens en is een brainstorm voor een verdere uitwisseling van ideeën op lange termijn. De auteurs focussen op de ruimtelijke spreiding, de vorm en het voorkomen van wonen en aan het wonen verwante voorzieningen als onderdeel van de nederzettingsstructuur. Ze brengen het dagelijkse wonen in beeld om de besproken trends een concreet gezicht te geven. Daarnaast komen een aantal woningbouwprojecten aan bod die in recente publicaties rond architectuur, stadsontwikkeling of wonen geroemd worden om hun ontwerpkwaliteiten, hun duurzaamheid of om de manier waarop ze innovatief inspelen op wijzigende trends in het wonen. Als best practices kunnen ze mee het debat over de toekomstige ruimte voor wonen voeden.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieAntwerpen/Apeldoorn
UitgeverijGarant
Aantal pagina's102
ISBN van geprinte versie978-90-441-2589-4
StatusPublished - 2010

Keywords

  • wonen
  • woonbeleid
  • ruimtelijke ordening
  • planning
  • Vlaanderen

Citeer dit