Immaterieel cultureel erfgoed borgen: twaalf principes en een gereedschapskist met ethische instrumenten. De geest van de UNESCO-Conventie (2003) met andere woorden.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

241 Downloads (Pure)

Samenvatting

Discussion of new developments in the intangible cultural heritage paradigm, focussing on ethics.
Vertaalde titel van de bijdrageSafeguarding Intangible cultural heritage: 12 principles and a toolkit with ethical instruments.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)41-50
Aantal pagina's10
TijdschriftFaro / Tijdschrift over cultureel erfgoed
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 17 mrt 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Immaterieel cultureel erfgoed borgen: twaalf principes en een gereedschapskist met ethische instrumenten. De geest van de UNESCO-Conventie (2003) met andere woorden.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit