Schadevergoeding vorderen kan leiden tot de toekenning van een vergoeding voor het ambtshalve ingeroepen verlies van een kans zonder wijziging van het voorwerp van de vordering (noot onder Cass. 14 december 2017)

Bruno Maes, Louise Vannecke

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)356-359
Aantal pagina's4
TijdschriftRechtspraak Antwerpen Brussel Gent
Volume5
StatusPublished - 2018

Citeer dit