School self-evaluation instruments and cognitive validity: do items capture what they intend to?

Jerich Faddar, Jan Vanhoof, Sven De Maeyer

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'School self-evaluation instruments and cognitive validity: do items capture what they intend to?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences