Scores van vier- tot zesjarige Kleuters op de MOT 4-6 test

Bart Vandaele, Wouter Cools, Steve De Decker, Ghislaine De Raeve, Kristine De Martelaer, Marc Maes (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Dat de ontwikkeling van motorische vaardigheden een belangrijk deel uitmaakt van de gehele ontwikkeling van de kleuter en het jonge kind, behoeft geen verdere uitleg (Timmons, Naylor and Pfeiffer, 2007). In de literatuur is men het er duidelijk over eens dat het stimuleren van de ontwikkeling van deze motorische vaardigheden bijzondere aandacht moet verdienen (Chambers en Sugden, 2002; Fisher, 2005). De kleuterleeftijd is immers de leeftijd waarop de fundamentele motorische vaardigheden worden ontwikkeld (Haywood en Getchell, 2005) en de basis gelegd wordt om later sportspecifieke vaardigheden te kunnen leren en een fitte en gezonde levensstijl aan te nemen.

Binnen de Universitaire Associatie Brussel, door de partners Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel, werden 2519 kleuters geëvalueerd aan de hand van de MOT4-6 test.


Uit de gegevens van deze studie blijkt dat er een duidelijke verschuiving bestaat in de motorische ontwikkeling naar een vaardigheidsniveau 'onder het gemiddelde' tot 'zwak'. Belangrijk hierbij is aan te geven dat deze besluiten gevormd werden op basis van normen die in 1987 bepaald werden voor de Duitse populatie. Het zou interessant zijn om ook voor Vlaamse kleuters normentabellen op te stellen die gebaseerd zijn op Vlaamse gegevens. Op die manier zou het mogelijk zijn om eventuele veranderingen in de motorische vaardigheden onder invloed van maatschappelijke factoren en tijdsgebonden factoren in de toekomst in kaart te brengen en een mogelijk verdere daling in de motorische ontwikkeling af te remmen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)12-15
TijdschriftTijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding
Volume220
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - dec 2008

Bibliografische nota

Marc Maes

Keywords

  • MOT 4-6

Citeer dit