Screening of Trichostatin analogues based on cellular potency in the murine multiple 5T33MM model

Sarah Deleu, Joanna Fraczek, Aneta Lukaszuk, Yordanova Doktorova Tatyana, Dirk Tourwe, Albert Geerts, Benjamin Van Camp, Tamara Vanhaecke, Vera Rogiers, Karin Vanderkerken

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

AIM: To evaluate the screening of histone deacetylase inhibitors (HDACi) based on cellular potency using the murine multiple myeloma 5T33MM model.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)117-121
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Cancer Molecules
Volume4
Nummer van het tijdschrift2008
StatusPublished - 30 dec 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Screening of Trichostatin analogues based on cellular potency in the murine multiple 5T33MM model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit